Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Aplikacje internetowe i mobilne (online + warsztaty)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia.
W formule online słuchacze studiują w oparciu o interaktywne i multimedialne materiały dydaktyczne dostępne na specjalnej platformie, za pomocą której wykonują ćwiczenia oraz komunikują się z grupą i wykładowcami. Pozwala to na ukończenie studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

Korzyści
Zdobędziesz nowe kompetencje IT:

  • tworzenie responsywnych stron i aplikacji internetowych w oparciu o HTML5/CSS3, Ajax, PHP, Javascript, ASP.NET,
  • tworzenia natywnych aplikacji mobilnych w języku Java i .NET,
  • zastosowanie środowisk programistycznych dla systemów Android, iOS i Windows Phone.
Polityka Prywatności