Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Aplikacje internetowe i mobilne online

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia. W formule online słuchacze studiują w oparciu o interaktywne i multimedialne materiały dydaktyczne dostępne na specjalnej platformie, za pomocą której wykonują ćwiczenia oraz komunikują się z grupą i wykładowcami. Pozwala to na ukończenie studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.
Polityka Prywatności