Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Audyt podatkowy i finansowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Program przedmiotów specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru, przygotuje słuchacza do zadań związanych z kontrolą podatkową i skarbową, audytem wewnętrznym oraz badaniem sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Korzyści
Słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu badania sprawozdań i tytułów płatności podatkowych. Posiądzie również wiedzę o podstawowej bazie uregulowań prawnych z zakresu ewidencji tak księgowej jak i podatkowej, oraz w zakresie metodyki przeprowadzania audytu i identyfikacji i zarządzania ryzykiem

Uczestnicy
Studia kierowane są do osób, które w przyszłości mogą pracować w biurach rachunkowych, firmach doradczych, biurach maklerskich, w Urzędach Skarbowych, Urzędach Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli. Również Korporacje zawodowe Biegłych Rewidentów, Audytorów czy Księgowych poszukują specjalistów w tej dziedzinie

Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Polityka Prywatności