Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel

  • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w środowiskach firm projektowych jak i wykonawczych,
  • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM,
  • przygotowanie do pełnienia czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych.

Uczestnicy zajęć poznają zarówno podstawy teoretyczne prowadzenia projektów przy użyciu metodologii BIM jako zarządzanego procesu biznesowego jak i narzędzia i sprawdzone rozwiązania praktyczne, które umożliwiają skuteczną ich realizację. Zajęcia będą obejmować wykłady i laboratoria komputerowe. Słuchacze będą uczestniczyć w nowoczesnych formach nauczania projektowo zorientowanego, realizując zadania w zespołach problemowych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi do komunikacji i współpracy grupowej on-line. Prezentacja materiału będzie prowadzona w głównej mierze w oparciu o najlepsze jak dotąd brytyjskie wzorce implementacji BIM.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności