Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Bibliotekoznawstwo - studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne

Cel

  • zdobycie ogólnych wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury, w tym literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej
  • zdobycie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy jako bibliotekarz w bibliotece, w tym w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej, i nadanie im kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej, a także w innego rodzaju bibliotekach na stanowiskach
  • nabycie umiejętności organizacji nowoczesnego zasobu, opracowania i udostępniania zbiorów, tworzenia nowoczesnego warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
Polityka Prywatności