Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Bibliotekoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
 
Cel
  • zdobycie ogólnych wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa  i bibliotekarstwa, literatury, w tym literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej,
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy jako bibliotekarz w bibliotece, w tym w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej, i nadanie im kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej, a także w innego rodzaju bibliotekach na stanowiskach
  • nabycie umiejętności organizacji nowoczesnego zasobu, opracowania i udostępniania zbiorów, tworzenia  nowoczesnego warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem.
Uczestnicy
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla bibliotekarzy szkolnych i osób pracujących w bibliotekach publicznych. Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadających uprawnień do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, bibliotekach podległych MKi DN.
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
Polityka Prywatności