Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Coaching - specjalizacja: life coaching, coaching menedżerski

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel
Głównym celem podyplomowych studiów na tym kierunku jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia sesji coachingowych oraz wykorzystania coachingu w praktyce zawodowej.

Korzyści
Słuchacz zdobędzie:

  • umiejętność prowadzenia profesjonalnej sesji coachingowej
  • umiejętność wykorzystania narzędzi pracy coachingowej w praktyce (w coachingu profesjonalnym lub w organizacjach biznesowych)
  • wiedzę na temat samoświadomości w kontekście zawodu/roli coacha
  • wiedzę na temat relacji interpersonalnych, komunikacji, podstaw psychologii, kreatywności, zarządzania, kultury organizacyjnej i innych dyscyplin pośrednio lub bezpośrednio związanych z zawodem/rolą coacha
  • kompetencje coacha: budowanie relacji, projektowanie procesu, posługiwanie się pytaniami, aktywne słuchanie i inne)
  • wiedzę na temat pożądanych postaw etycznych ściśle związanych z zawodem/rolą coacha.

Uczestnicy
Studia kierowane są do liderów, menadżerów zarządzających ludźmi, a także do osób, które w swoich przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr, budowaniem świadomości biznesowej i kreowaniem kultury organizacyjnej oraz do trenerów i konsultantów.

Polityka Prywatności