Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Coaching zdrowia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel:

  • podniesienie kwalifikacji osób pracujących w służbie zdrowia oraz osób zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia
  • rozwinięcie kompetencji, które pomogą lepiej zrozumieć potrzeby pacjentów oraz personelu medycznego
  • zdobycie umiejętności przeprowadzania prostego treningu budowania dobrostanu, który ma znaczący wpływ na profilaktykę i proces leczenia
  • samorozwój – uczestnicy określają swoją motywację, cele zawodowe i osobiste oraz identyfikują obszary do zmiany
Polityka Prywatności