Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Controlling

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia zapewnią zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu controllingu umożliwiających wsparcie procesów związanych z efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.
Controlling
Controlling – system sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik, łączący w sobie jednocześnie procesy poszukiwania informacji, planowania i kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem działania controllingu jest przygotowanie dla kadry kierowniczej informacji, metod i instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych na różnych poziomach zarządzania, a także koordynację oraz kontrolę przebiegu wszystkich procesów przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności