Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Cyberbezpieczeństwo w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo

Cel

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do poradzenia sobie z jednym z najszybciej przybierających na znaczeniu problemów biznesowych pojawiających się dla przedsiębiorstw funkcjonujących w XXI wieku – zagrożeń cybernetycznych oraz wymogów prawnych im przeciwstawianych. Szczególny nacisk położony zostanie na:

  • auzyskanie praktycznej wiedzy na temat bieżących problemów związanych z cyberbezpieczeństwem i cyberzagrożeniami dla przedsiębiorstw;
  • pozyskanie praktycznych kompetencji radzenia sobie z problemami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, takimi jak cyberszpiegostwo, cyberprzestępczość czy sabotaż gospodarczy dokonywany (często nieświadomie) przez własnych pracowników;
  • gruntowne przygotowanie merytoryczne uczestników do przewidywania i minimalizowania zagrożeń występujących w sieci internet;
  • przygotowanie uczestnika studiów do samodzielnego rozwiązywania problemów i dalszego, samodzielnego poszerzania swojej wiedzy w tematyce cyberbezpieczeństwa po zakończeniu studiów;
  • przedstawienie uczestnikom studiów elementów warsztatu pracy i narzędzi możliwych do wykorzystania przez biegłego informatyka, które mogą być stosowane także w funkcjonowaniu wewnętrznych zespołów bezpieczeństwa;
  • analiza zachowań, które potrafią zamieć użytkownika systemu IT w nieumyślnego przestępcę;
  • przedstawienie charakterystycznych zagrożeń które niesie ze sobą rozwijający się świat Internetu Rzeczy (IoT).
Polityka Prywatności