Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w szeroką wiedzę merytoryczną i metodyczną niezbędną w pracy z dziećmi, młodzieżą uczącą się, osobami dorosłymi, bezrobotnymi i niepełnosprawnymi na stanowisku doradcy zawodowego w urzędzie pracy, biurze karier, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole oraz innych placówkach oświatowych.
Polityka Prywatności