Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

HR biznes partner

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel
Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności oraz poznanie metod i narzędzi wsparcia biznesu poprzez podnoszenie efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój kluczowych kompetencji HR Biznes Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami. 
Zajęcia prowadzone są w głównie w formie interaktywnej – praktycznych warsztatów, z dużym naciskiem na stronę praktyczną omawianych narzędzi na rzeczywistych przykładach ich zastosowania i uzyskanych dzięki nim rezultatów oraz projektowanie wybranych elementów wpływających na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, które wspiera biznes. 
 
Korzyści
Trzy kluczowe wyznaczniki Programu
  • Doskonałe rozumienie BIZNESU  - HR jako Partner strategiczny
  • Mistrzostwo w zarządzaniu ZMIANĄ – HR jako agent zmian
  • Rozwój własnej postawy - wzrost wiarygodności i wzrost zaangażowania – HR jako rzecznik pracowników
Słuchacz zdobędzie umiejętność:
  • Projektowania strategii personalnej
  • Tworzenia narzędzi HR wspierających biznes
  • Odpowiedniego wyboru metody, techniki, narzędzi wspierających biznes wykorzystywanych w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Stosowania różnych technik wpływających na budowanie relacji z innymi
Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności