Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w ABAP

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia skierowane są do osób, które pragną nabyć lub zgłębić wiedzę związaną z wykorzystywaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.
W części odnoszącej się do ABAP uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę do budowania aplikacji i raportów z użyciem predefiniowanych wzorców takich jak ALV. Podczas zajęć zostaną omówione tematy z zakresu: przygotowywania rozszerzeń (User-Exit, BADI), przygotowywania wydruków, budowania prostych aplikacji pod Fiori, jak również wykorzystania dodatkowych funkcjonalności SAP HANA. Kurs pozwoli pozyskać wiedzę jak budować interfejsy pomiędzy systemem SAP, a systemami zewnętrznymi  z użyciem BAPI, IDOC czy Webserwisów. Podczas kursu główny nacisk położymy na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej, podczas licznych ćwiczeń i prezentacji istniejących rozwiązań w systemach komercyjnych.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Termin "inżynieria oprogramowania" po raz pierwszy został użyty w przełomie lat 1950/60 (ale oficjalnie za narodziny tej dyscypliny podaje się lata 1968 i 1969, w których miały miejsce dwie konferencje sponsorowane przez NATO, odpowiednio w Garmisch i Rzymie).
Polityka Prywatności