Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Konsulting prawny i gospodarczy dla praktyków biznesu i administracji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie prawa, gospodarki, zarządzania, a także rozwiązywania problemów z jakimi borykają się współcześni przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. W ramach zajęć realizowanych na studiach poznasz poszczególne gałęzie prawa, a zdobytą wiedzę będziesz mógł wykorzystać przy zakładaniu i w zarządzaniu działalnością gospodarczą.
Konsulting
Konsulting (ang. consulting, doradztwo) – dziedzina zarządzania zajmująca się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, najczęściej dużym organizacjom. Osoba pracująca w konsultingu to konsultant.
Polityka Prywatności