Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Oligofrenopedagogika to oferta dla osób zainteresowanych pracą w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych ( specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Korzyści
Słuchacz zdobędzie umiejętność:

  • diagnozowania psychopedagogicznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  • poznania specyfiki pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie
  • planowania efektywnego sposobu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z uwzględnieniem współczesnej koncepcji pracy z niepełnosprawnymi

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Edukacja
Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: „Żonę”. Engels: „Kochankę”. A Lenin mówi: „Obie”. I wszyscy się dziwią: „Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?”. A on wyjaśnia: „Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u żony, a żonie, że u kochanki”. „No, ale co będziesz robił w tym czasie?”. Lenin na to: „Jak to co? Uczył się”. Kiedy byłem w szkole, na wszystkich ścianach wisiało przesłanie Lenina do młodych ludzi: „Uczitsia, uczitsia, uczitsia”. Dziś znowu jest aktualne.
Autor: Slavoj Žižek
Polityka Prywatności