Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Organizacja i zarządzanie oświatą - studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
W związku ze zmieniającymi się wymaganiami szkół zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, do udziału w uzupełniających studiach podyplomowych. Podstawą udziału w tych studiach jest świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności