Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Przygotowanie pedagogiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku. Przygotowanie pedagogiczne ma na celu wyposażenie osoby prowadzące powierzone im przedmioty kształcenia w podstawowy warsztat umiejętności dydaktycznych.

Cel:
Studia te mają na celu m.in. uzupełnienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki przygotowujące do pracy w szkole lub w innych placówkach oświatowych.

Korzyści
Słuchacz zdobędzie umiejętność:

  • ­samodzielnego prowadzenia zajęć merytorycznych
  • oceny przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych
  • ­doboru i wykorzystania dostępnych materiałów i środków oraz metod pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych
  • wykorzystania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej,
  • pracy z uczniami, dostosowując metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów

Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu szkolnego, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolwenci uzyskując świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego jednocześnie nabywają kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z tym że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.


Polityka Prywatności