Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Terapia pedagogiczna i socjoterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel
Celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji do pracy w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej w różnych placówkach kształcenia i leczniczych.

Korzyści
Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności:

  • związane z psychologicznymi aspektami pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej
  • diagnozowania psychopedagogicznego ucznia oraz jego rodziny i społeczności lokalnej, z której pochodzi
  • właściwego planowania pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z uwzględnieniem współczesnym koncepcji pracy
  • zastosowania różnych metod w pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej
terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (tzw. pedagoterapia) – to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Polityka Prywatności