Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Terapia pedagogiczna – studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji do pracy w zakresie projektowania, realizacji i ewaluacji zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w różnych placówkach kształcenia i leczniczych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji w zakresie terapii pedagogicznej. Studentom oferowane są zajęcia aktualizujące wiedzę przedmiotową oraz rozwijające warsztat metodyczny.
terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (tzw. pedagoterapia) – to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Polityka Prywatności