Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel
Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na które składa się umiejętność diagnozy pedagogicznej oraz projektowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych, z wykorzystaniem różnych technik arteterapeutycznych. Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z elementami arteterapii  to oferta dla osób zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej wzbogaconej o arteterapię.
 
Kwalifikacje
Studia umożliwią nauczycielom uzyskanie kwalifikacji i umiejętności do  pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ) i do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju ( dotyczy tylko pedagogów, psychologów i pedagogów specjalnych).
Absolwenci którzy posiadają kwalifikacje na poziomie studiów zawodowych będą mogli prowadzić zajęcia korekcyjno- kompensacyjne tylko w szkołach podstawowych i przedszkolach, z wykształceniem magisterskim we wszystkich typach szkół i placówek. (§14 ust.4 Rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).- 
 
Uczestnicy
Studia podyplomowe skierowane są do pracowników różnego rodzaju placówek oświatowych, w szczególności do nauczycieli (przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych), pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (tzw. pedagoterapia) – to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Polityka Prywatności