Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej

Język wykładowy: polski

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia, prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, słuchowo, wzrokowo, z autyzmem, zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny
Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działającego w swoim życiu i poszukującego w nim sensu, także poprzez kształtowanie umiejętności i sprawności. Stanowi dopełnienie naturalnie przebiegających procesów wychowania i socjalizacji.
Polityka Prywatności