Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do  nauczania kolejnego przedmiotu. Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu Wychowania do życia w rodzinie oraz nauczania Wiedzy o społeczeństwie. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.). Absolwenci  nabywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Wychowanie
Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym
Wychowanie
Bez miłości nie ma wychowania – jest tresura.
Autor: Maria Łopatkowa
Wychowanie
Zgodnie z zasadami dobrego wychowania nie wolno mówić wprost o miłości.
Autor: Paulo Coelho, Weronika postanawia umrzeć
Wychowanie
(…) przygotowanie do życia przez życie.
Autor: Owidiusz Decroly
Polityka Prywatności