Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Dynamiczny rozwój gospodarczy przyczynia się do wzrostu liczby przedsiębiorstw, które tracą zdolność do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych, dlatego niezwykle ważne jest należyte przygotowanie przedsiębiorstwa do efektywnego zarządzania należnościami. Długi i wierzytelności stają się towarem, który jest nabywany i zbywany a odpowiednie zarządzanie należnościami i wierzytelnościami wymaga specjalistów w tej dziedzinie. Studia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego opracowania i wdrożenia systemu zarządzania wierzytelnościami ściśle odpowiadającego potrzebom reprezentowanych przez nich przedsiębiorstw. Zajęcia realizowane są w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń (warsztaty, studium przypadku).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności