Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zamówienia publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Celem jest kształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności organizowania zamówień publicznych. Studia mają pomoc  w zdobyciu wiedzy nt.  zasad i trybów udzielania zamówień publicznych w szerokim kontekście prawnym zarówno na gruncie prawa Polskiego jak i prawa Unii Europejskiej.

Korzyści
Słuchacze studiów mają możliwość pogłębiania wiedzy objętej programem studiów jak i zgłaszania nowych zagadnień, a także zadawania wykładowcom pytań. Większość zajęć nie jest prowadzona w formie klasycznego wykładu ale w sposób umożliwiający aktywny udział studentów (warsztaty, case study). Wiedza teoretyczna prezentowana przez wykładowców podparta jest licznymi, praktycznymi przykładami obrazującymi omawiane instytucje prawne. Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na WSB w Poznaniu to także studia na prestiżowej uczelni, gwarantujące doskonałą jakość  za rozsądną cenę. Siłą studiów są też wykładowcy – praktycy w dziedzinie zamówień publicznych. Uczestnicy nauczą się, jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a także jak przygotować i skutecznie złożyć ofertę. Aktualni i potencjalni specjaliści z zakresu zamówień publicznych zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę w sposób praktyczny i kompleksowy.

Uczestnicy
Studia są skierowane w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,  ale także osób reprezentujących przedsiębiorców i wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, projektantów, a także pracowników instytucji nadzorujących wydatkowanie środków publicznych oraz  kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra lub licencjata.

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności