Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Osiągnięcie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z inwestowaniem, zarządzaniem i skutecznym doradztwem na rynku nieruchomości.

Korzyści
Uczestnicy poznają podstawy teorii i liczne praktyczne przykłady inwestowania i zarządzania nieruchomościami
Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią samodzielne wejście na rynek nieruchomości

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób zajmujących się już nieruchomościami i pragnących poszerzyć swoją wiedzę o nieruchomościach. Dzięki bogatemu szerokiemu programowi uczestnicy studiów uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną jak i praktyczną o rynku nieruchomości i jego funkcjonowaniu.

Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności