Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w praktyczną wiedzę wykorzystywaną do zarządzania usługami IT. Dzięki temu zrozumiesz jak działają międzynarodowe organizacje dostarczające usługi, a także przejdziesz od skali makro do skali mikro i będziesz mógł wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności