Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie opieką senioralną

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych w powstającym systemie opieki nad ludźmi starszymi w Polsce.

Aktualna sytuacja demograficzna wskazuje na gwałtowne starzenie się społeczeństwa Europy, które staje się jednym z największych problemów socjalnych, medycznych i ekonomicznych obecnego wieku.

W krajach Unii Europejskiej zawody związane z organizacją, zarządzaniem i sprawowaniem bezpośredniej opieki nad osobami starszymi są wymieniane w pierwszej dziesiątce zawodów, na których zapotrzebowanie w najbliższych kilkunastu latach będzie największe.

Osoby w podeszłym wieku (seniorzy) potrzebują określonej opieki medycznej oraz realizacji polityki senioralnej przyjętej przez Rząd. Taka sytuacja stwarza zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę, która zajmie się organizacją i zarządzaniem opieką senioralną.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności