Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie projektami IT

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Projekty informatyczne, niezależnie od tego czy są to rozległe przedsięwzięcia integracji systemów, budowy infrastruktury czy też niewielkie projekty programistyczne (np. w formie start-up’ów), stanowią wyjątkowe wyzwanie dla kierownika ze względu na duże zróżnicowanie oczekiwań interesariuszy, ich wiedzy technicznej oraz samo zaawansowanie technologiczne przedsięwzięć. Stąd niezwykle ważne jest wyposażenie kierownika projektu w wiedzę dotyczącą kluczowych czynników sukcesu oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem projektów informatycznych, strategii i technik  skutecznego kierowania projektami informatycznymi sprawdzonych w praktyce i przekazywanych przez osoby mające doświadczenie w tej dziedzinie. Wykładom towarzyszą ćwiczenia z zastosowania nabytych umiejętności w praktyce, które to umiejętności, w kolejnym kroku, słuchacze wykorzystują w ramach warsztatu przy realizowanych projektach. Program stworzony przy udziale Project Management Institute (PMI®) Poland Chapter, w zgodności z uznanymi globalnymi standardami w zakresie zarządzania projektami.

Korzyści
Uczestnictwo w tym programie pozwoli nabyć najszerszy i najnowocześniejszy zestaw narzędzi,
umiejętności i wiedzy z zarządzania projektami w kontekście informatycznym, a w szczególności:

  • poznanie i zrozumienie roli kierownika i zespołu projektowego na każdym etapie cyklu życia projektu,
  • poznanie technik oraz narzędzi pozwalających kierować każdym etapem przedsięwzięcia,
  • poznanie technik identyfikacji wymagań klienta, definiowania celów i oczekiwań interesariuszy, możliwie efektywnego organizowania i wykorzystywania pracy zespołu projektowego,
  • wykorzystywanie narzędzi zarządzania projektami pozwalających wykonać prace na czas i w ramach budżetu.

Uczestnicy
Studia pozwalają zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom w procesie certyfikacji w zakresie globalnych standardów zarządzania projektami. W planach jest ubieganie się o akredytację przez PMI®. Studia adresowane są do osób prowadzących bądź planujących prowadzić projekty informatyczne w organizacji – nie jest wymagana żadna wiedza w dziedzinie zarządzania projektami,wskazane jest, choć nie wymagane, posiadanie ogólnej wiedzy informatycznej. Program studiów będzie z pewnością pomocny dla osób przygotowujących się do certyfikacji Certified Associate in Project Management (CAPM®), Project Management Professional (PMP®) i PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) przez Project Management Institute (PMI®).

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności