Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie projektem PM'a

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Wyposażenie uczestników w praktyczne i zgodne ze światowymi standardami narzędzia zarządzania projektami. Studia rozwijają umiejętności praktyczne. Wyróżniają się nimi osoby potrafiące wykazać, co zrobiły, a nie tylko, co robiły w swojej karierze.

Korzyści
Każdy zjazd Akademii to trening umiejętności pracy w grupie i zarządzania. Podczas zajęć słuchacze ćwiczą na realnych przedsięwzięciach – za każdym razem jest to więc okazja do pracy nad prawdziwym projektem, który powstaje dosłownie z godziny na godzinę na oczach uczestników.

Uczestnicy
Program Akademii kierujemy do osób, które wiedzą już, że nowoczesny menedżer projektu to nie tylko specjalista od wykresów Gantta i dokumentacji projektowej. To samodzielny przedsiębiorca – innowator, potrafiący w dowolnym środowisku organizacyjnym przeprowadzić nawet bardzo trudne zmiany.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności