Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie punktami handlowo-usługowymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel
 • zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych  do efektywnego zarządzania punktem handlowo-usługowym uwzględniając nowoczesne techniki zarządzania oraz trendy rynkowe.
 
Adresaci
 • osoby rozważające otwarcie własnego biznesu opartego na punkcie sprzedaży bezpośredniej (sklep, salon sprzedaży, punkt obsługi klienta, itp.)
 • sukcesorzy przejmujący rodzinne interesy handlowo-usługowe dążące do wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania   
 • pracownicy punktów handlowo-usługowych aspirujący do stanowisk kierowniczych
 • kierownictwo punktów handlowo-usługowych chcący podnieść swoje kompetencje, a także aspirujący do stanowisk regionalnych
 • regionalne kierownictwo oraz pracownicy centrali sieci handlowych chcący usystematyzować swoją wiedzę na temat pracy w punkcie sprzedaży 
 
Korzyści
Wiedza:
 • zdobędzie wiedzy na temat trendów rynkowych determinujących sukces punktu handlowo –usługowego
 • pozna praktyczne zasady projektowania przestrzeni handlowo-usługowej
 • zdobędzie wiedzę na temat zarządzania ofertą produktów i usług oraz jej odpowiedniej ekspozycji
 • zdobędzie praktyczną wiedzę na temat zarządzania zespołem punktu sprzedaży 
 • pozna niezbędne aspekty logistyczne wykorzystywane w zsieciowanych biznesach
 • dowie się jak planować i analizować sprzedaż 
 • poszerzy wiedzę na temat budowy optymalnych relacji z dostawcami oraz skutecznych negocjacji zakupowych
Umiejętności:
 • zastosuje techniki skutecznego oddziaływania na klienta w punkcie sprzedaży
 • zdobędzie praktyczne umiejętności planowania, analizy sprzedaży, a także zarządzania kategorią produktów
 • będzie bardziej świadomie, a tym samym efektywniej zarządzał punktem sprzedaży z perspektywy podległego personelu jak i samego punktu
 • będzie potrafił skutecznie negocjować warunki zakupu produktów i usług budując tym samym relacje z otoczeniem biznesowym
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności