Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie sprzedażą w bankach i instytucjach finansowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Słuchacze studiów zdobędą praktyczne umiejętności oraz poznają metody i narzędzia podnoszenia efektywności w zakresie zarządzania sprzedażą w banku i innych instytucjach finansowych. Rozwiną także kluczowe kompetencje w budowaniu relacji z uczestnikami procesu sprzedaży – m.in. klientem oraz pracownikami.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności