Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: kadry i płace

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest doskonalenie standardów, funkcjonowania profesjonalnego działu Kadr i Płac w strukturach organizacji, lub w formie świadczonych usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności