Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Celem programu jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkim, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania.

Korzyści
Pod okiem praktyków, zgromadzisz wiedzę i umiejętności, narzędzia i metody pracy, oraz dobre praktyki niezbędne w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Profesjonalnie ukształtowany w toku studiów warsztat specjalisty, pozwoli Ci z satysfakcją realizować stawiane przed Tobą zawodowe wyzwania oraz świadomie kreować Twoją dalszą ścieżkę rozwoju.

Uczestnicy
Program zaprasza do udziału w studiach aktywnych zawodowo, początkujących specjalistów w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz osoby zainteresowane profesjonalnymi formami rozwoju w tej dziedzinie bez wcześniejszych doświadczeń w środowisku pracy (np. absolwenci kierunków humanistycznych poszukujący pomysłu na interesująca ścieżkę rozwoju zawodowego.

Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności