Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z pedagogiką Montessori

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel
Przygotowanie merytoryczne i uzyskanie kwalifikacji do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Program studiów zgodny jest z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 
Korzyści 
Słuchacz zdobędzie kwalifikacje, wiedzę oraz kompetencje w obszarze nauczania i wychowania dzieci na  etapie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Program studiów oprócz przygotowania merytorycznego zapewnia gruntowne przygotowanie w zakresie kompetencji psychologiczno pedagogicznych jak i wychowawczych przyszłego nauczyciela. Dużym atutem studiów jest wprowadzenie modułu podstaw wczesnej edukacji Montessori, w ramach którego słuchacze poznają podstawy kształcenia i narzędzia, które będa mogli wykorzystać także w konwencjonalnym systemie edukacyjnym. Wzbogaca to znacznie warsztat pracy absolwenta i kształtuje jego otwartą postawę wobec różnych systemów edukacyjnych.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy (młodszy) etap szkoły podstawowej. Obejmuje dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10 lat. Na tym etapie edukacji zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, który pełni funkcję również wychowawcy. W nauczaniu początkowym nauczyciele nie wystawiają ocen punktowych (wyjątek stanowi religia), a lekcje nie dzielą się na przedmioty (tzw. nauczanie zintegrowane). Na świadectwie, zamiast ocen punktowych, znajduje się słowny opis m.in. postępów, aktywności, zachowania i zaangażowania ucznia. Na zakończeniu 3 klasy uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę zdobytą w ciągu trzech lat.
Edukacja
Przedmiotem potępienia nowych swobód przez papieży jest wolność edukacji. Bądźcie więc zgorszone, dusze niedoświadczone, liberalne umysły, które nie znacie same siebie, mózgi wyprane przez dwa wieki kultury liberalnej! Tak, przyznacie, że nie możecie tego zrozumieć: papieże potępiają wolność w edukacji! Co za zdziwienie! Co za skandal! Papież – i to jaki papież! Leon XIII, zwany przez niektórych liberalnym, potępia najświętszą wolność nauczania!
Autor: Marcel Lefebvre, Oni Jego zdetronizowali, wyd. Te Deum, Warszawa 2002, s. 91.
Edukacja
Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.
Autor: Gabriela Mistral
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Polityka Prywatności