Poznań, Polska

Fizjoterapia w pediatrii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu

XI edycja studiów podyplomowych Fizjoterapia w pediatrii to jeszcze więcej zajęć praktycznych oraz nowe materiały dydaktyczne w postaci prezentacji, skryptów i książek.

To pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o tak bogatej i wszechstronnej ofercie skierowanej do fizjoterapeutów dziecięcych. Posiadamy już niemal 400 zadowolonych absolwentów, profesjonalnie przygotowanych do pracy z małym pacjentem.

Oferta tych studiów skierowana jest do absolwentów kierunku fizjoterapia – zarówno studiów I stopnia, jak i II stopnia oraz absolwentów rehabilitacji.

Inicjatorem, współautorem i wieloletnim kierownikiem studiów podyplomowych Fizjoterapia w pediatrii była dr n. med. Małgorzata Chochowska – fizjoterapeuta, terapeuta manualny.

Cele i zakres merytoryczny

"Fizjoterapia w pediatrii" to interdyscyplinarne studia podyplomowe, których celem jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych przez osoby łączące swoją przyszłość z pracą z dziećmi. Studia te skierowane są również do osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi z dysfunkcjami psychoruchowymi.

Program studiów obejmuje wszelkie aspekty fizjoterapii w pediatrii od profilaktyki poprzez ocenę funkcjonalną, po fizjoterapeutyczne metody specjalne. Dodatkowo program studiów zawiera m.in. dziedziny podstawowe, takie jak: semiologia schorzeń wieku dziecięcego, ocena rozwoju dziecka, psychologia rozwoju dziecka i obszerny blok dotyczący współczesnych specjalistycznych metod neurofizjologicznych wykorzystywanych w rehabilitacji dziecięcej.

W trakcie studiów poruszane będą także problemy rehabilitacji mowy, rehabilitacji oddechowej oraz właściwie prowadzonej pielęgnacji, wspomagającej prawidłowy rozwój dziecka. Ponadto słuchacze będą doskonalili umiejętności z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody Integracji Odruchów według programu INPP, elementów integracji sensorycznej, Masażu Shantali, terapii dzieci autystycznych, terapii ręki a także pływania niemowląt i kinesiotapingu.

Istotnym elementem studiów jest uwrażliwienie słuchaczy na problemy związane z psychologią rozwoju dziecka oraz związaną z tym specyfiką procesu usprawniania i stymulowania rozwoju dziecka. Od kandydatów na studia a potem naszych Słuchaczy oczekiwać będziemy refleksyjnej postawy, wrażliwości i głębokiego zrozumienia szczególnej sytuacji niepełnosprawnego dziecka i jego rodziny.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów mają głównie charakter praktyczny.

Są to wyjątkowe w skali Polski, interdyscyplinarne studia podyplomowe z dziedziny fizjoterapii w pediatrii i rehabilitacji dziecięcej!

https://www.wseit.edu.pl/oferta/studia-podyplomowe/fizjoterapia-w-pediatrii

Fizjoterapia
Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.
Polityka Prywatności