Poznań, Polska

Holistyczna opieka okołoporodowa

Język wykładowy: polski

Oferta tych studiów skierowana jest do fizjoterapeutów.

Cele i zakres merytoryczny

Holistyczna Opieka Okołoporodowa to pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o tak bogatej i wszechstronnej ofercie z zakresu fizjoterapii w okresie ciąży, porodu i połogu.

Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia 10.! edycji tych studiów, które są nieprzerwanie prowadzone od 2013r. w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Posiadamy już niemal 200.! zadowolonych absolwentów, profesjonalnie przygotowanych do pracy zarówno z kobietą jak i całą jej rodziną w tym wyjątkowym okresie okołoporodowym

Studia te zostały stworzone w odpowiedzi na głęboką potrzebę poszerzenia swoich kompetencji przez fizjoterapeutów, wiążących swoją przyszłość z pracą z kobietą w tym szczególnym okresie życia, jakim jest ciąża i połóg, wspieraniem rodziny przygotowującej się na przyjęcie swojego nowego członka oraz towarzyszeniem im w pierwszych miesiącach po narodzinach.

Bardzo bliska jest nam idea holistycznego spojrzenia na kobietę w ciąży, na mające narodzić się dziecko oraz na rodzinę postrzeganą jako całość – wraz z jej najbliższym otoczeniem. Z tego powodu w programie studiów oprócz przedmiotów klasycznych – ugruntowujących oraz poszerzających wiedzę z zakresu Położnictwa, Dietetyki oraz Poradnictwa Laktacyjnego – znalazło się też Kangurowanie niemowląt oraz znaczenie kontaktu „skóra do skóry” a także Noszenie niemowląt w chuście wiązanej, czy Masaż Shantali - wspierający budowanie więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem.

Ponadto w czasie trwania studiów słuchacze będą mogli zapoznać się z technikami, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu kobiety ciężarnej, co wpływa na bardziej świadome przygotowanie na przyjście dziecka: np. Masaż kobiety w ciąży i połogu, czy Taniec Hula.

Ponadto w programie studiów ujęto przedmioty, o charakterze czysto „medycznym” – pozwalające słuchaczom na zdobycie umiejętności w zakresie bezpiecznej pomocy kobiecie w ciąży (a następnie po porodzie) w łagodzeniu bólu i specyficznych dolegliwości związanych z tym okresem: Ćwiczenia mięśni dna miednicy, Taping medyczny u kobiet w ciąży i połogu, Drenaż limfatyczny u kobiet w ciąży, Praca z blizną po operacji cesarskiego cięcia i nacięciu krocza oraz Diagnostyka i terapia w rozejściu kresy białej.

Osobny duży blok, stanowić będą przedmioty z zakresu psychologii i seksuologii, m.in. Edukacja i poradnictwo seksualne, Psychologia w sytuacjach kryzysowych oraz Psychologia prenatalna i rozwojowa dziecka.

Tak skomponowany program studiów, czyni je wyjątkowymi i pierwszymi, które podejmują tą tematykę w tak szerokiej i interdyscyplinarnej formie w Polsce.

Od słuchaczy oczekiwać będziemy zaangażowania i ciężkiej pracy, ale przede wszystkim dojrzałości, empatii i refleksji.

https://www.wseit.edu.pl/oferta/studia-podyplomowe/holistyczna-opieka-okoloporodowa

Opieka
Opieka – dawanie oparcia, wsparcia, zaspokajanie potrzeb (właściwości ludzkich, będących potrzebą), których jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachować zdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój (doprowadzić jednostkę do dojrzałości) i ciągłość gatunku.
Opieka
Zobaczymy, że matki i ojcowie lepiej opiekują się przybranymi dziećmi, niż swoim własnym synem.
Autor: Leonardo da Vinci
Opieka
Zaopiekuj się mną, nawet gdy powodów brak.
Zaopiekuj się mną mocno tak.
Autorzy: Andrzej Adamiak, Andrzej Senar, Zaopiekuj się mną
Polityka Prywatności