Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest przybliżenie zasad reaktywnego prowadzenia projektów. Zmiana optyki z mocno zdefiniowanego celu na produkt powstający w sposób iteracyjny. Zrozumienie mechanizmów towarzyszących pracy w zespołach samostanowiących. Poznanie trendów zarządzania, mających zastosowanie w gałęziach biznesu dynamicznie zmieniających się (IT, nowe technologie, reklama, marketing)
Polityka Prywatności