Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Akademia Bankowości i Finansów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest poznanie działalność banku z wielu rozmaitych perspektyw. Ukończenie studiów ułatwia zrozumienie procesów zachodzących zarówno w relacjach bank-klient, jak i wewnątrz organizacji bankowej. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności ułatwią uczestnikom skuteczną realizację zadań stawianych pracownikom banku oraz otwierają drzwi do rozwoju kariery w instytucjach finansowych.
Polityka Prywatności