Toruń, Polska

Akademia Trenera Biznesu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia adresowane są do osób, które chcą profesjonalnie zajmować się prowadzeniem szkoleń. Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów, pragnących zdobyć praktyczny i poszukiwany na rynku zawód.
Polityka Prywatności