Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Akademia lidera w oświacie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Akademia lidera w oświacie wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności, bez których trudno sprostać zmieniającemu się rynkowi edukacji. Lidera w oświacie cechuje się kreatywnością i wrażliwością na różnego rodzaju problemy edukacyjne i społeczne. To osoba, która potrafi sprecyzować owe problemy, nazwać je i rozwiązać.
Polityka Prywatności