Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Akademia przywództwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cele studiów:

  • Nabycie umiejętności skutecznego oddziaływania na ludzi. Bycie osobą, za którą podążają inni.
  • Poznanie różnych modeli przywództwa.
  • Rozwijanie dojrzałości i gotowości do pełnienia roli Przywódcy.
  • Rozwijanie umiejętności identyfikacji luk i potrzeb rynkowych.
  • Rozwijanie umiejętności pozyskania zasobów ludzkich i materialnych.
  • Rozwijanie umiejętności patrzenia o kilka kroków do przodu.
  • Wypracowanie własnej ścieżki rozwoju kompetencji przywódczych.
  • Rozwijanie umiejętności przewodzenia zespołowi w różnych fazach jego rozwoju.
Polityka Prywatności