Toruń, Polska

Eco Biznes

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności