Toruń, Polska

Język angielski w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe

Cele
Celem studiów jest podniesienie kompetencji językowych słuchaczy z zakresu specjalistycznego języka angielskiego w biznesie oraz zaopatrzenie ich w wiedzę z obszaru podstaw nauk ekonomicznych, niezbędnych do sprawnej komunikacji w języku obcym w środowisku biznesowym.

Korzyści
W trakcie studiów słuchacze nabędą umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim w środowisku międzynarodowym, w szeroko pojętym biznesie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacji. Usprawnią umiejętności w zakresie technik negocjacji, komunikacji interpersonalnej, przygotowania wystąpień publicznych, prezentacji oraz korespondencji biznesowej w języku angielskim.
Studia skierowane są do absolwentów I lub II stopnia zarówno kierunków filologicznych, jak i pozostałych kierunków, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego w biznesie oraz podstawowych umiejętności biznesowych, jak również do osób pracujących w firmach/korporacjach międzynarodowych.

WAŻNE: Kandydaci powinni potrafić posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie B2 (CEFR). Osoby nieposiadające certyfikatu na poziomie min. B2 lub dyplomu studiów językowych zobowiązane będą do wypełnienia testu określającego poziom znajomości języka angielskiego.

język angielski
Język angielski, angielszczyzna (ang. English language /'ɪŋglɪʃ 'læŋgwɪʤ/, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii.
język angielski
Moi rodzice byli w Ameryce nikim, analfabetami. Ja swoją edukację zacząłem więc od dobrej znajomości języka angielskiego.
Autor: Kirk Douglas, Syn śmieciarza. Autobiografia (1988), tłum. Maria Zborowska
język angielski
Wszędzie angielski jest językiem filmu. Ja pochodzę z Maroko, a moi rodzice byli Hiszpanami. Bardzo się cieszę, że znam wiele kultur. Kiedy umrę, będę bardzo szczęśliwy, że udało mi się tyle poznać i mówić tyloma językami. Oczywiście język angielski pozwala filmowi podróżować. We Francji mamy bardzo silną tradycję filmową i telewizyjną. Francuzi potrzebują filmów i wiesz, najciekawsze jest to, że inwestowanie w filmy jest bardziej opłacalne niż inwestowanie w budynki, więc wciąż robią filmy.
Autor: Jean Reno
język angielski
Zmobilizował język angielski i wysłał go na bitwę.
Autor: Edward R. Murrow
Polityka Prywatności