Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Neuroandragogika

Język wykładowy: polski

Cel:

 • przygotowanie do stosowania nowatorskiego i holistycznego podejścia w pracy z osobami dorosłymi
 • oraz poprawa skuteczności i dostępności treści przekazywanych w toku nauki uczniom, studentom, klientom etc.

Korzyści:

 • podniesienie skuteczności zawodowej w pracy nauczyciela, trenera, doradcy
 • poznanie praktycznych technik pracy z dorosłymi
 • poznanie nowatorskich rozwiązań w zakresie nauki i uczenia
 • podniesienie świadomości rozwoju własnego i innych.

Uczestnicy:

Studia skierowane są do osób, które:

 • chcą wzbogacić wiedzę z zakresu neuro-bio-andrago-pycho
 • chcą przeżyć swoje życie z kognitywną radością i naturalną ciekawością świata
 • są ciekawe i otwarte na nowatorskie podejście w andragogice
 • są zainteresowane własnym rozwojem
 • związane są z szeroko pojętą edukacją, rozwojem, doradztwem osób dorosłych.
Polityka Prywatności