Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Cel

  • Przygotowanie nauczycieli do sprostania wyzwaniom, jakie niesie nowoczesna szkoła, nowoczesny uczeń i rodzic.
  • Poznanie podstaw coachingu i możliwości zastosowania go w procesie edukacji.
  • Poznanie modeli uczenia pozwalających być skutecznym nauczycielem.
  • Wyposażenie w efektywne metody pracy.
  • Wyzwolenie refleksji nad własnym doskonaleniem się i rozwojem.
Polityka Prywatności