Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Ochrona danych osobowych w praktyce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo

Cel

  • Studia poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień związanych z ochroną danych osobowych mają na celu wykształcić specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej.

Korzyści

  • Uczestnicy studiów zostaną kompleksowo zaznajomieni z problematyką ochrony danych osobowych na gruncie różnych gałęzi prawa oraz z praktycznymi aspektami pracy z danymi osobowymi i codziennymi problemami z jakimi administratorzy danych borykają się przy wykonywaniu swych ustawowych obowiązków.
  • Absolwenci studiów staną się specjalistami z zakresu wypracowywania i wdrażania w jednostkach organizacyjnych wewnętrznych procedur ochrony i zarządzania danymi.
  • Uczestnik studiów zostanie przygotowany do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.

Uczestnicy

  • Studia adresowane są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką danych osobowych i praktyczną interpretacją przepisów regulujących ochronę danych osobowych. Studia kierowane są nie tylko do administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji, ale również do właścicieli firm i pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach codziennych obowiązków, a w szczególności do pracowników odpowiedzialnych za sprawy personalne, obsługujących bazy klientów, pracowników zakładów opieki zdrowotnej, osób którzy prowadzą działalność z wykorzystaniem Internetu, jak również do osób, które zamierzają  podjąć pracę w charakterze administratora bezpieczeństwa informacji.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności