Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Ochrona informacji niejawnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dyrektorów, menedżerów, przedsiębiorców i urzędników oraz pełnomocników ochrony informacji niejawnych, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu stworzono możliwość podjęcia studiów podyplomowych w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych I Danych Osobowych. Studia trwają 2 semestry (1 rok).

Proces dydaktyczny na Podyplomowych Studiach Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, przygotowania, przechowywania bieżącego i archiwizowania dokumentów i informacji niejawnych i danych osobowych zgodnie z wymogami organizacyjnymi obowiązującymi w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwa, przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego.

Podczas wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez praktyków z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki studiów, słuchacze będą mogli poznać systemy ochrony informacji stosowane w Polsce oraz wybranych państwach i organizacjach np. NATO i UE.

Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności