Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Seksuologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Przekazanie uczestnikom studiów wiedzy praktycznej dotyczącej seksualności człowieka. Podczas zajęć słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę w obszarze zachowań seksualnych człowieka z uwzględnieniem patologii. Uczestnicy zapoznają się z ewolucją poglądów w sferze zachowań seksualnych i współczesnego podejścia do problematyki seksuologicznej. Zdobędą wiedze o zaburzeniach seksualnych w praktyce klinicznej, a także z potencjalnymi następstwami nie rozpoznania lub nie leczenia tych zaburzeń. Zapoznają się z metodami diagnostyki medycznej i psychologicznej w klinice seksuologicznej. Przedstawiona będzie seksuologia biologiczna z potencjalnymi zaburzeniami. Omówione będą podstawy seksuologii społecznej i kulturowej a także seksuologia sądowa. Słuchacze zapoznają się z aktualną typologią rozpoznawania zaburzeń seksualnych.
Seksuologia
Seksuologia – dziedzina zajmująca się szeroko pojętą seksualnością człowieka: potrzebami seksualnymi (także ich zaburzeniami lub brakiem), prawidłowym życiem seksualnym człowieka zarówno w sferze ciała, jak i ducha, odczuwanymi uczuciami, relacjami z innymi ludźmi, a także resztą otaczającego świata. W sferze seksuologii mieszczą się wszelkie aspekty płciowości człowieka. Ma charakter interdyscyplinarny. Dziedziny wiedzy, których jest częścią to antropologia, medycyna, psychologia, socjologia.
Polityka Prywatności