Toruń, Polska

Specjalista zarządzania kryzysowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny
Polityka Prywatności