Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia kwalifikacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej.
Polityka Prywatności